Mitt Forbilde

Dæven for ei Dame!

Helt tilbake til slutten av 90-tallet, da jeg tok IT-teknisk omskolering, var «ung og lovende» og sto på terskelen til en lang karrière i teknologibransjen som var preget av «den mannlige elite», fikk jeg øynene opp for denne dama. Jeg hadde allerede, ved flere anledninger, fått føle på «arbeidslivets skyggeside» og et «stille sinne» mot urettferdighet hadde begynt å spire.

EVA JOLY

Europas og kanskje verdens mest kjente korrupsjonsjeger.

Foto: Eva Joly av David Reverchon, Flickr, CC

Gro Eva Farseth Joly, født i Norge og oppvokst på Grünerløkka i Oslo. Reiste til Frankrike som au pair i 1964 og havnet hos familien Joly. Hun ble kjæreste med familiens sønn, Pascal Philippe Joly, som hun senere giftet seg med. Hun gjennomførte både examen artium (videregående) og sekretærutdannelse i Norge før hun begynte på filosofistudier og senere jusstudier i Frankrike.

På 80-tallet jobbet hun seg opp innenfor påtalemyndigheten i Frankrike og hadde bl.a. stilling som påtalejurist i Orleans og ved domstolen i Evry. Hun begynte etter hvert i Finansministeriet og etter tre år ble hun første kvinnelige visedepartementsråd. Hun ville tilbake til domstolsarbeid og bruke sin kompetanse som granskingsdommer i økonomiske saker. Økonomiske granskingssaker hadde ingen anerkjennelse, de kunne ta opptil 10 år og endte ofte uten dom eller kun med en symbolsk bot. Under den økonomiske krisen på slutten av 80-tallet ble det avslørt at korrupsjon og ulovlige provisjoner eksisterte i både finansielle og politiske miljøer. Situasjonen var i ferd med å endre seg.

Korrupsjonsjeger

Eva Joly tok kampen mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet, og ila 90-årene ble hun kjent som en nådeløs og ubestikkelig korrupsjonsjeger. Men jobben var ikke «rosenrød». Hun avdekket storkorrupsjon, synliggjorde vennetjenester og kameraderi innenfor næringsliv og politikk og fikk flere store næringslivs- og samfunnstopper «på nakken». Hun ble utsatt for overvåking, bakvaskelser og flere drapstrusler og levde med livvakter både dag og natt i flere år. Til tross for alle forsøkene som ble gjort for å stoppe Eva Joly i hennes arbeide, ble hun ikke redd. Tvert imot, det gjorde henne rasende og sinnet ble en drivkraft for videre arbeid. Hun fremsto som uredd og tøff.

Politiker

Eva Joly ble etter hvert selv politiker, valgt inn i Europaparlamentet i 2009 og stilte som presidentkandidat for det franske miljøpartiet «Les Verts» (de grønne) i 2012. Hun kunne nå jobbe mot korrupsjon «fra innsiden» – med utforming av lovverket for å påvirke mulighet for korrupsjon.

Pengene styrer

Eva Joly har sett og jobbet med mange stygge saker og mener samfunnet behøver mer transparens og innblikk i hvordan næringslivs- og politiske beslutninger blir tatt. Det er et faktum at beslutninger ikke tas til det beste for landet, borgere, selskaper som helhet eller arbeidstakeres interesse, men oftest til det beste for enkeltindividers berikelse. Vennetjenester og kameraderi er også korrupsjon, og det er den typen korrupsjon vi ser her i Norge. Korrupsjon bryter med den samfunnsstrukturen og tryggheten vi kjenner, mener Eva Joly, og er kanskje den største trusselen (kanskje større enn terror?) for samfunnet vårt.

Foto: Eva Joly av European Parliament, Flickr, CC
Foto: Eva Joly av European Parliament, Flickr, CC

Kampen mot urettferdighet

Eva Joly er i dag 75 år og har bestemt seg for å trekke seg tilbake fra politiske verv.
Den 26. mai er det valg i Europaparlamentet – hun stiller ikke til gjenvalg etter 10 år som folkevalgt. Parallelt med dette har Eva Joly skrevet krimbøker. Hun sluttet aldri som korrupsjonsjeger selv om hun gikk inn i politikken. Hun har fortsatt å jage skurker i romanform, og bruker hele sin erfaring og kompetanse gjennom 30 år, når hun skriver om en brutal verden av korrupsjon, bestikkelser, hvitvasking satt i system og mennesker som ser på seg selv som mektigere enn loven både innenfor næringsliv og det politiske liv.
Eva Joly har ingen planer om å pensjonere seg enda. For tre år siden startet hun advokatpraksis sammen med sin datter, Caroline Joly, og nå har hun tenkt å gå fullt og helt inn i dette arbeidet for å hjelpe mennesker og organisasjoner i kampen mot urettferdighet.