Om

Om er en preposisjon. Preposisjoner er et ubøyelig ord. De blir også kalt styreord eller forholdsord. En preposisjon er beskrivende og sier noe om hvordan noe eller noen er plassert i forhold til noe annet.

I menyen over, kommer det frem en rullgardin dersom du trykker på ordet Om.
Her finner du beskrivelser:

Om Meg

Min Bakgrunn

Om DigIT Transform

Foto: Pixabay, free images