Opphavsrett

All tekst på dette nettstedet er Siv Sletten sin eiendom. Dette iht Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven), LOV-1961-05-12-2, samt Digital Millennium Copyright Act (DMCA) og EU Copyright Directive.

Det må gjerne vises til eller siteres tekst fra sider, innlegg og blogg dersom kildehenvisning til nettstedet gjøres. Det er utover dette ikke lov å kopiere materiale på dette nettstedet; hverken tekst eller bilder, uten ytterligere tillatelse. Vennligst bruk kontaktskjema under Kontakt dersom ytterligere tillatelse til bruk av sider, innlegg, blogg, tekst eller bilder ønskes.

Viktig! Nettstedet administreres av privatpersonen Siv Sletten. Sider, innlegg og blogg er skrevet og publisert av meg. Meninger og uttalelser er således mine og kan ikke tillegges mine tidligere eller nåværende arbeidsgivere. Dersom jeg siterer tekst fra andre kilder på nettstedet og i innleggene vil dette alltid være kildemerket. Bilder er enten tatt selv, kjøpt eller hentet fra godkjente eller frie kilder samt kildemerket.

Copyright-826333_1280
Foto: Pixabay, free images